X

Klachtenprocedure

Adfoke streeft ernaar haar dienstverlening zo goed mogelijk uit te voeren. Daarbij spelen onder meer inhoud van de dienstverlening, bereikbaarheid, snelheid van werken en goede informatievoorziening een grote rol. Bent u, als werkgever of als werknemer, ontevreden over de dienstverlening? Dan kunt u een klacht indienen.

Adfoke beschouwt klachten als een uitgelezen kans om de kwaliteit van de dienstverlening te verbeteren, zodat we u als klant beter kunnen adviseren en ondersteunen. Om u te verzekeren van een goede afhandeling van uw klacht heeft Adfoke een duidelijke klachtenprocedure. Wij vinden het belangrijk dat uw visie op de klacht gehoord wordt en dat klachten snel worden afgehandeld.

Hoe wordt uw klacht behandeld?

U kunt uw klacht schriftelijk indienen (per post of per e-mail). U ontvangt binnen vijf werkdagen een ontvangstbevestiging. Wij handelen uw klacht vervolgens binnen drie weken af. Dient u een klacht in namens een werkgever of werknemer, dan ontvangen wij ook graag een machtiging die door de persoon die de klacht wil indienen, is ondertekend.

De klacht wordt onderzocht door de directie die, indien van toepassing, voor een toelichting contact met u zal opnemen. Daarnaast wordt uiteraard binnen Adfoke gesproken met de persoon of personen die met de klacht te maken hebben.

Op basis van de verzamelde informatie komen we tot een uitspraak. Indien de klacht (deels) gegrond is, wordt aangegeven welke verbeteracties Adfoke aanbrengt. Uiteraard wordt bij een ongegronde en deels gegronde klacht de uitspraak gemotiveerd. U ontvangt een schriftelijke bevestiging van de uitspraak.

Wanneer u het met de uitspraak oneens bent, kunt u binnen 30 dagen na ontvangst schriftelijk bezwaar indienen bij de directie van Adfoke. U wordt dan uitgenodigd om uw bezwaar mondeling toe te lichten. Binnen één maand na dit gesprek ontvangt u van de directie schriftelijk bericht over de uitspraak.

Wanneer u vindt dat de klacht door de directie niet goed is afgehandeld, dan kunt u zich wenden tot de Geschillencommissie Arbodiensten.

U kunt uw klacht melden op reg@adfoke.nl of per post naar: Adfoke T.a.v. R.R. Ernst, Coltbaan 19 3439 NG Nieuwegein

Geen zoekresultaten gevonden!

Lid van Kwaliteit op Maat
Lid van
Kwaliteit op Maat
Keurmerk Blik op Werk
Klanten waaderen ons met een 9